Bibliography: Y

  • Yadin, Y. 1963: The Finds from the Bar Kochba Period in the Cave of Letters, Jerusalem
  • Youtie, H.C. and Winter, J.G. 1951: Papyri and Ostraca from Karanis, Papyri in the University of Michigan Collection vol.8, Ann Arbor
  • Ypey, J. 1960-61: ‘Drei römische Dolche mit tauschierten Scheiden aus niederländischen Sammlungen’, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemondezoek 10/11, 347-62
  • Ypey, J. 1966: ‘Twee viziermaskerhelmen uit Nijmegen’, Numaga 13, 187-99
  • Ypey, J. 1982: ‘Een Romeinse ijzeren helm uit het begin van onze jaartelling, gevonden bij Hedel (Gld.)’, Westerheem 31, 101-3